Çalışmalarımız esnasında insan ile çevre arasında bir denge kurmayı, insanın doğal çevreye verdiği zararı en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda yasal şartların ve standartların getirdiği gereklilikler doğrultusunda önlem ve faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Amacımız;

  • Çevre duyarlılığını artırmak,
  • Çevreyi kalıcı kirlilikten korumak,
  • İmalat esnasın atık üretiminin azaltılmasını sağlamak,
  • Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmak.