Mopak

2016-2022

Mekanik bakım ve onarım projeleri

2021

PM2 kapasite artırımı projesi

Approach flow ekipmanları, PE tankları, elek şase revizyonları, basınçlı elek ekipmanları montajı

Yaş kısım hamur kasaları, düşük vakum sistemi ekipmanları, büte karıştırıcı montajları, white water tank imalat ve montajları

Muhtelif pompa montajları, HH konveyör modifikasyonları

Kuşe sistemi, ip sevk sistemi, broke pulperler ve mal sarıcı modifikasyonları

Mekanik tahrik sistemi, Hard nip, soft nip kalender montajları

Arıtma sistemi revizyonu

Muhtelif ekipman, borulama ve fittings malzemelerinin montajı

Arıtma sistemi modifikasyonu

2016-2019

Endüstriyel tesisat işleri

2016

Muhtelif mekanik tesisat ve bakım işleri

2014

Dalaman fabrika boru hatları tadilatları, mekanik montaj işleri

Hamburger Containerboard

2016-2022

Mekanik bakım ve onarım projeleri

2016-2017

Kapasite arttırımı kapsamında ekipman montajlarının yapılması, Nişasta hatlarının yenilenmesi, elektrik işlerinin yapılması

Reject Drum Çelik Konstrüksiyonu ve Pulper, Approach flow Clear Platformları İmalatı ve Montaj İşi

2015-2016

Endüstriyel tesisat işleri

2014-2015

Mekanik bakım ve yenileme işleri, paslanmaz boru demontaj ve montaj işleri

Hayat

2016

Muhtelif kanal imalatı ve montajı

2010-2011

2. kağıt hattı paslanmaz boru lama, supportlama, toz emme kanalları, imalat ve montajı paslanmaz hamur-hava-su hatları, fan-coil, buhar hatları montajı

2005-2006

Hidrolik ve pnömatik hatları, çelik konstrüksiyon, enstrüman montajları, atık toplama tankları

Enpay

2016-2020

Muhtelif mekanik bakım ve onarım işleri

2018-2015

Kağıt üretim hattı kurulumunda, boru tesisatı projelendirme, imalat ve montajları,statik hesap, çelik konstrüksiyon ve komple tesis makina montaj işleri

2014

Kapasite artırımı projesi kapsamında; dearation tank white water, stand pipe reject cleaner 1 st. stage, machine chest 2 (former wastewater storage), white water | ve il, enboard bölümü boru hatları tadilatları, paslanmaz pnömatik borulama işi, sorter çıkışlarına konacak metal seperatör, tutkal tankı imali

Varaka

2017-2022

Mekanik bakım ve onarım projeleri

2018

Frame modifikasyon işleri

2017

Vakum Hatları Projelendirilmesi

2017

Eşanjör Boru Demeti İmalatı, dulpa şanzıman dişlileri imalatı

Modern Karton

2016-2019

Mekanik bakım ve onarım projeleri

2017

Floatpurge gövdesi tamiratının yapılması

2017

Pm4 arıtma aktarma hatlarının yapılması

2017

Elektrik odası motor üstleri ray imalatı ve montaj işleri

2017

Muhtelif mekanik tesisat ve bakım işleri

2014-2015

Fabrika geneli paslanmaz boru işleri, mekanik, hidrolik bakım işleri

2005

5 adet disk filtre gövde imalatı ve montajı

Lila Kağıt

2017-2020

Mekanik bakım ve onarım projeleri

Marmara

2005

Çelik konstrüksiyon, buhar boru hatları imalat ve montajı

Mondi

2016-2019

Planlı bakım duruşları kapsamında mekanik bakım, inşaat ve onarım işleri

2017

Kağıt makinası ayakları ve valslerinin hassas ölçü kontrol işleri, motorların kaplin ayarlarının yapılması KM1KMZ2 yaş kısım deforme olmuş kiriş ve kolonların güçlendirilmesi kapsamında fiber karbon uygulaması projesi, personel yürüme yolları projelendirilmesi

2015

İsg kapsamında personel yangın çıkış platformlarının projelendirilmesi

2010-2015

Mekanik bakım ve teknolojik boru lama işleri

2012

Tire fabrika geneli izolasyon yenileme projesi

Fabrika geneli mekanik ve boru bakım işleri

2010

Buhar kondens hattı imalat ve montajı, KMl ventilasyon sistemi ekipman montajı, hamur hazırlama sistemi revizyonu, hamur hazırlama kısmı revizyon İşi

Muratlı Karton

2015-2022

Mekanik bakım ve onarım projeleri

Olmuksan

2016-2020

Mekanik bakım ve onarım projeleri

2010-2016

Mekanik bakım projeleri

Crown

2019

Muhtelif bakım ve onarım işleri

Pehlivanoğlu Kağıt & Ambalaj

2007-2019

Vakum pompalarına yerleşim ve teknik projelendirme, boru izometrik projelerinin hazırlanması

Oyak Oyka Kağıt Ambalaj

2013

Kapasite artırımı kapsamında; fabrika geneli mekanik bakım işleri, İSG kapsamı mekanik işler, sevk valsleri rulman yataklarının bakımı, ip sevk sistemi ve dişli kaplinlerin bakımı, kabuk kazanı hücre tekerlerinin değişimi, 18 ad. kör valsin vibrasyon sensörlerinin montajının yapılması paslanmaz boru tadilatları

2012

Kapasite artırımı kapsamında, fabrika geneli boru hatları değişim işleri

2011

Fabrika geneli borulama işleri imalat ve montaji

2010

Helezon imalatı, talaşlı imalatlar

Selkasan

2016-2022

Mekanik bakım ve onarım projeleri

2017

Atık arıtma şase ve karıştırıcılı tank imalatı-montajı, Belt press altı çelik konstrüksiyon ve paslanmaz tava imalatı-montajı

2016

Manisa fabrikası mekanik bakım ve teknolojik boru montajları

201-2015

Fabrika geneli mekanik bakım işleri

2013

Kapasite artırımı kapsamında; buhar kondense sistemi ve ventilasyon hatları tadilatları

Kartonsan

2015-2022

Mekanik bakım, endüstriyel tesisat, izolasyon, imalat ve montaj işleri ve onarım projeleri, imalat ve izolasyon işleri

2016

Muhtelif mekanik tesisat, İSG kapsamında kaynak işleri, açık antrepo sahasının düzenlenmesi ve çatı oluklarının değişimi

2014

KM2 kapasite artırımı projesi (100.000 t'dan 160.000 t'a yükseltilmesi) kapsamında; münferit makina montajları, tüm boruların imalat ve montajları (hamur, su, yağ, hava ve yardımcı tesisler), yaş kısım su giderme ekipmanları montajı, Shoe Pres montajı, yeni haube montajı, triple design kurutma silindirleri alignment ve montajı, GAW kuşe hazırlama sistemi montajı, Sigma bobin ambalaj hattı revizyonu, katı atık uzaklaştırma sistemi (Celtec&Meri) kapsamında gerekli imalat ve montaj işleri, yeni arıtma tesisi imalatları ve komple montajı, 14 adet muhtelif büyüklükte tank, 2 adet pulper imalat ve montajı, tüm havalandırma kanal imalat ve montajları, boru ve kanal izolasyon işleri, ip sevk sistemi&web threading sistemi montajı

2011

1-2-3-4 nolu türbin bacalarının yükseltilmesi, arşiv binası çatısının yenilenmesi, müdüriyet ve yemekhane atıkları oluklarının değişimi, KM1 haube çıkış bacaları 0900, 0630, 0450 yasal şartlara uygun hale getirilmesi,

2009

KM1 kapasite artırımı projesi kapsamında mekanik montaj ve boru lama işleri, yeni haube montajı, KM1 kapasite artırımı projesi kapsamında; Shoe Pres montajı, buhar kondense sistemi revizyonu, havalandırma kanalları imalat ve montajı, yangın hatlarının yenilenmesi, muhtelif çelik konstrüksiyon imalatları, muhtelif izolasyon işleri, hamur ve su tankları, pulper imalatları

Kmk Paper

2016

Yaş kısım makine şasesi, hamur kasası şasesi, muhtelif valslerin support ve yatak imalatı & montajı

Halkalı Kağıt

2016-2022

Mekanik bakım ve onarım projeleri

2019

150 m³ Bakteri tankı imalatı ve montajı

2010-2016

Fabrika geneli borulama imalat ve montajı, elektrik bakım, mekanik bakım ve onarım işleri

2012

KM1 gres ve sıvı yağlama hidrolik tesisatı