⇒ Kaynak Koordinasyon Personeli(IWE, EWE)

Kaynaklı imalat uygulamalarımız uluslararası kaynak mühendisliği sertifikasına sahip yetkin personelimiz tarafından yürütülmektir. Kaynak planlamaların hazırlanması, kaynak personellerinin yönlendirilmesi, kaynak kayıtlarının tutulmasından sorumludur.

⇒ Kaynak Yöntem Prosedürü ve Şartnamesi(WPQR, WPS)

Simetrik Mühendislik tarafından yapılan kaynak çalışmaları, standartlara uygun kaynak yöntem prosedürlerine ve şartnamelerine göre yapılmaktadır. Hazırlanan kaynak yöntem prosedürleri ve şartnameleri imalat öncesinde müşteri onayına sunulur, onay alındıktan sonra imalata başlanılır.

⇒ Uluslararası Standartlara Uygun Sertifikalı Kaynak Personelleri(WPQ)

Kaynaklı çalışmalar sertifikalı personellerimiz tarafından kaynak koordinasyon personelimizin gözetimde yapılmaktadır. Kaynak personellerimiz uluslararası standartlar kapsamında onaylı kuruluşlar veya şirketimiz bünyesinde kaynak mühendisimiz tarafından sertifikalandırılmaktadır.

⇒ Kalite Kontrol Planı(ITP)

Simetrik Mühendislik tarafından müşteri ve standart gerekliliklerini karşılamak, kontrol ve test adımlarını belirlemek için kalite kontrol planı hazırlanıp müşteri onayına sunulur. Simetrik Mühendislik onaylanan kalite kontrol planı doğrultusunda imalat gerçekleştirir.

⇒ Malzeme Kabulü ve İzlenebilirlik

Projede kullanılmak üzere depolanan her türlü ana malzeme ve sarf malzemeleri ürün standardına uygunluğu kontrol edildikten sonra kayıt altına alınıp malzeme kabulü gerçekleştirilir. Standarda uygun olmayan kusurlu malzemeler kayıt altına alınıp iade edilir. İmalat esnasında malzeme izlenebilirliği ilgili standartların gereksinimleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

⇒ Kaynak Öncesi ve Sonrası Gerekli Kontroller/Kayıtlar

Yapmış olduğumuz kaynak çalışmaları imalatın ilgili aşamalarında kalite kontrol planında belirtilen adımlara göre kayıt altına alınır. Kaynak öncesi ölçü ve çatım kontrolü, kaynak sonrası görsel ve tahribatsız muayeneler uygulanır. Bu kayıtlardan kaynak kalitesi, kaynak personellerinin performansı değerlendirilerek sürekli olarak iyileştirme yapılması hedeflenir.

⇒ Kaynak Sonrası NDT Uygulamaları(VT, PT, MT, RT vb.)

Kaynak sonrası müşteri veya standart gerekliliklerine uygun tahribatsız testler yetkili kurum ve personeller tarafından gerçekleştirilir.

⇒ Kalibrasyon ve Periyodik Kontroller

İmalatta kullanılan her türlü ekipmanımız(ölçü, kaynak, test vb.) gerekli periyodik bakım ve kalibrasyon sertifikasına sahiptir. Uygun ekipman ile kaliteli imalat gerçekleştirmek hedeflenir.

⇒ Kalite Dosyası

İmalatı tamamlanan projelerde bir örneği müşteriye verilmek üzere kalite dosyası oluşturulur. Kayıt altına alınan tüm rapor ve belgeler kalite dosyası içerisinde muhafaza edilir.

 • Kalite Planı
 • WPQR&WPS
 • WPQ
 • Malzeme Sertifikaları
 • Prosedürler
 • Kalibrasyon Belgeleri
 • NDT Personel Sertifikaları
 • Sarf Malzeme Sertifikaları
 • Kaynak Kontrol Raporları
 • Isıl İşlem Raporları
 • Sertlik Raporları
 • Eksik Listesi
 • Hidrostatik Test Raporu
 • Yüzey Kaplama/Boya Kontrol Raporu
 • Sevk Kontrol Raporları