Her yapılan çalışmamızda iş sağlığı ve güvenliğini ön planda gerekli önlemlerin alınması ilke edinilmiştir. Bu ilkenin çalışanlar tarafından bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi sürekli eğitimlerle desteklenmektedir.

Amacımız;

  • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmek,
  • Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmak,
  • Kazalara yol açabilecek etkenleri önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak, oluşabilecek direk ve dolaylı zararları önlemek,
  • Çalışma verimi arttırmak.