Çamsan

2005-2022

Mekanik bakım ve onarım projeleri, muhtelif imalat ve montaj işleri

2021

Kaplama 1ve 2 kızgın yağ yedekleme tesisatı imalatı, montajı ve projelendirilmesi

2020

MDF-2 Siklonik filtre yedeklemesi imalatı ve montajı

2019

Flat kaminasyon sistemi pnömatik toz toplama hatlarının imalat ve montaj işleri

2019

Zımpara makinası toz toplama hatlarının imalat ve montaj işleri

2017

MDF 1toz taşıma sistemi siklon imalatı ve montajı, kimya tesisi 2. Havalandırma hatlarının yapılması

Havalandırma havuzunda denitrifikasyon havuzuna bakteri aktarımı için meknaik tesisat işlerinin yapılması

Parke 4 tesisi toz toplama kanallarının imalatı ve montajı, kimya tesisi bigbag sistemi demontaj ve montajı

2015-2016

MDF 2 Yatırımı kapsamında; kazan içi boru lama kimya tesisi ilave yangın söndürme tesisatı, tutkal reaktörleri

soğutma suyu tesisatı, kimya tesisi melamin besleme hattı imalatı ve montajı, melamin besleme sistemi

kapsamında paslanmaz bunker imalatı ve montajı

2015

Boiler tankı borulama, Chiller hatları revizyonu, Mdf2 kazan iç boru laması, Mdf tesisi lif boruları modifikasyonu

2015

Kızgın Yağ hatları imalatı ve montajı

2014

Mdf2 sarsak elek demontaj ve montajı, arıtma tesisi boru lama işleri

2013

Kapasite artırımı projesi kapsamında; eski tutkal tesisi mekanik tesisatı demontajı, soğutma kulesi yer değişimi,

kaplama-3 yangın tesisatı.basınçlı hava tesisatı, kızgın yağ hattı, kaplama yangın hatlı ilave hortum ağzı ve

yangın dolabı montaj işleri, kurutucu lif dirseği çıkış borusu imali, emprenye 2 yangın ve hava hatları, eco

resinazör buhar hattı, kızgın yağ bekletme tankı 10 m, kimya tesisi pilot reaktör borulama, asit kostik

tanklarına boru hattı montajı, metanol yangın pompaları su tankı imali 1m'

2012

Rifayner buhar hatları, kontrol odası havalandırma sistemi filtre imalat ve montajı

2010

Mdf3 tesisi kontrol odası ve idari kısımların havalandırma tesisatı

2008-2005

Kızgın yağ boru hattı imalat ve montajı, paslanmaz boru hatları imalat ve montajı, pompa grubu

montajı, konveyör imalatı ve tambur kaplama

YILDIZ ENTEGRE

2017

Fabrika binaları komple havalandırma tesisatları

AGT

2019-2020

Kızgın yağ hatları imalat ve montaj işleri

2019

Enerji geri dönüşüm projesi kapsamındaki tesisat işleri

2019

Tutkal hatlarının imalatı ve montaj işleri

2013

Kazan dairesi kızgın yağ hatları kelepçe ve askı lama sistemi imalatı ve montajı